Thương phận con cá hồ tây

Thương phận con cá hồ tây
Đang ở dưới nước bị lôi lên bờ
Một cái nồi đất đang chờ
Dao thớt thái chặt còn gì đời em
Ziềng mẻ rau húng mắm tôm
Bếp than rực lửa em thành cày tơ (giả cày các cụ á)
Bàn nhậu tưng bừng zô zô
Chỉ 15 phút em còn bộ xương
Thương phận con cá tây hồ…
Híc híc…
Thương…
Ngon!

16 Comments