(Tâm sự ngắn của người sẽ hướng dẫn Workshop làm phim Tài liệu liên hoàn gồm nhiều giai đoạn)

(Tâm sự ngắn của người sẽ hướng dẫn Workshop làm phim Tài liệu liên hoàn gồm nhiều giai đoạn)
Bật mí bí mật của khóa học về Tài liệu Sáng tạo sắp mở ở Hanoi Doclab: Dưới hình thức Workshop để học / để chuẩn bị những kỹ năng cơ bản có hệ thống cho công việc của một nhà làm phim Tài liệu, nhưng vai trò thực chất và mục tiêu cuối cùng của Workshop này vẫn là hỗ trợ/ sản xuất cho phim cuối khóa của bạn từ A đến Z. Từ việc cố vấn chọn, khảo sát đề tài đến khâu chuẩn bị kịch bản /hồ sơ phim, rồi theo sát bạn trong quá trình quay phim và cuối cùng là hỗ trợ bạn về việc làm hậu kỳ để cho ra một sản phẩm phim hoàn chỉnh.
Do vậy, khóa học này vừa phù hợp cho những người muốn nhập môn nhưng cũng là nơi dành cho các bạn đã làm phim, hay đang có một đề tài rất muốn làm phim, hoặc các bạn trẻ làm phim độc lập mà vẫn chưa có điều kiện về sản xuất… Bởi vì việc làm phim dù mức độ cá nhân đến như thế nào đi chăng nữa cũng là một hoạt động cần sự hỗ trợ / hợp tác của ê kíp. Hơn nữa, khi sản xuất một bộ phim thì việc lên kế hoạch cụ thể về cách thức tổ chức cũng như thời hạn là một việc quan trọng thúc đẩy bộ phim được ra đời đúng lúc của nó. Các bạn có thể cân nhắc việc đưa dự án của mình vào trong khuôn khổ Workshop này, theo mình thì đấy cũng là một lựa chọn sản xuất có bài bản, trong trường hợp các bạn trẻ mới làm phim và chưa tìm được nhà sản xuất.
http://www.hanoidoclab.org/…/tuyen-hoc-vien-lop-hoc-lam-ph…/

6 Comments