SAU GIÁO XỨ THUẬN NGHĨA GIÁO XỨ PHÚ LINH LÊN TIẾNG BẢO VỆ LINH MỤC ANTON ĐẶNG HỮU NAM VÀ LINH MỤC JB NGUYỄN ĐÌNH THỤC

SAU GIÁO XỨ THUẬN NGHĨA GIÁO XỨ PHÚ LINH LÊN TIẾNG BẢO VỆ LINH MỤC ANTON ĐẶNG HỮU NAM VÀ LINH MỤC JB NGUYỄN ĐÌNH THỤC
Chuyện của giáo xứ Phú Yên cũng là chuyện của giáo xứ Phú Linh.chuyện của Giáo xứ Song Ngọc cũng là chuyện của Giáo xứ Phú Linh.
Tối nay,ngày 07/05/2017 trước tượng đài Đức Mẹ,cha Anton Nguyễn Văn Thanh cùng cộng đoàn giáo xứ Phú Linh thắp nến cầu nguyện cho cha Anton Đặng Hữu Nam,cha Jb Nguyễn Đình Thục (quản xứ giáo xứ Phú Yên,Song Ngọc) trước sự vu khống,xuyên tạc của chính quyền huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An khi các Ngài cùng người dân khởi kiện Formosa và yêu cầu Formosa bồi thường thích đáng.Đồng thời,cho thấy sự đồng tình,ủng hộ cho những người dám đứng lên vì công lý,sự thật của bà con giáo xứ Phú Linh.
FOSMOSA CÚT KHỎI VIỆT NAM.
PHẢN ĐỐI CHÍNH QUYỀN NGHỆ AN VU KHỐNG 2 CHA NAM VÀ CHA THỤC.
CHÚNG CON ỦNG HỘ CHA TÌM CHÂN LÝ SỰ THẬT.
#GX

10 Comments