Sát giờ mẹ dating thì con đi

Sát giờ mẹ dating thì con đi… ị, lại còn ị… táo. Ngồi trong toilet để nó ôm cổ, vỗ về cả tiếng đồng hồ để nó ị được, ngửi mùi cứt thối của nó mà vẫn thấy dễ chịu vô cùng. Và nước hoa, quần áo đẹp cùng tối dating trôi theo giòng nước giật mạnh cùng cứt thối. Cám ơn con đã đến bên mẹ trong cuộc đời này cùng anh trai Anh Quan Ngo sẽ kể chuyện về nó trong một status khác

18 Comments