Sáng đưa con gái ông Đỗ Văn Dũng đi học vừa xuống xe đã thấy bà con bô bô bảo bạn là mẹ tớ tập lè lưỡi trợn mắt ( tập yoga)như thế này các cậu ạ rồi cười hô hố ra

Sáng đưa con gái ông Đỗ Văn Dũng đi học vừa xuống xe đã thấy bà con bô bô bảo bạn là mẹ tớ tập lè lưỡi trợn mắt ( tập yoga)như thế này các cậu ạ rồi cười hô hố ra. Nhọc quá cơ.
Tháng mới vui vẻ nhé các tình yêu của em.

3 Comments