Sáng chủ nhật rỗi rãi ra bờ Hồ ngồi nhận tư vấn bán hàng online và ngả mục ra ăn xin không ngờ 1 tiếng kiếm được 200k lận

Sáng chủ nhật rỗi rãi ra bờ Hồ ngồi nhận tư vấn bán hàng online và ngả mục ra ăn xin không ngờ 1 tiếng kiếm được 200k lận
Vậy nếu 2 ngày cuối tuần mà ngồi 10 tiếng là có thể kiếm được 4 triệu vnd = 16 triệu/ tháng
Các bạn thử một lần trải nghiệm công việc này xem sẽ thấy rất thú vị và đừng ru rú ẩn mình với 1 công việc hiện tại

One Comment