Sài Gòn chiều nay mưa to mà ai nỡ vứt hai bé ở công viên

Sài Gòn chiều nay mưa to mà ai nỡ vứt hai bé ở công viên, lăn lóc run cầm cập như thế này. Thật sự chỉ muốn nói rằng: “Những ai đang nuôi mèo nếu không muốn nuôi thêm thì hãy mang chúng đi triệt sản, chẳng tốn bao nhiều mà đỡ tạo ra nghiệp đấy ạ. Chứ cứ mỗi ngày bao nhiều bé mèo con bị vứt ra đầy đường thế này xót xa lắm.” Cả chó cũng vậy, đẹp đẽ thì nuôi đến khi bệnh tật thì mang vứt đi lại còn đánh đập nữa. Chó mèo cũng đều là sinh mạng cả. Như vậy tội lỗi lắm.

10 Comments