Relevant Distinctiveness

Relevant Distinctiveness
Trong xây dựng thương hiệu, Nổi bật – Distintictiveness là xiêm y của Khác biệt – Diferentiation. Và nếu không có khác biệt một POP (điểm tương đồng) cũng có thể thu hút khi được thể hiện hay nói đến một cách nổi bật.
Một bộ quần áo đẹp sẽ gây chú ý. Nhưng một bộ quần áo vừa Đẹp vừa Phù hợp mới mặc được thường xuyên. Do vậy Nổi bật trong đa số trường hợp chỉ bền vững lâu dài khi nhân tố thu hút bên ngoài Relevant (phù hợp) với chất bên trong.
Chúc buổi sáng an lành!

26 Comments