OM AH RA PA TSA NA DHI

OM AH RA PA TSA NA DHI
KHÓA HỌC TIẾNG TẠNG VÀ DZONGKHA
Nam Mô Adi Đà Phật
Xin kính báo tới các quý Đạo hữu
Thể theo nguyện vọng của các quý Đạo hữu mong muốn được học cách phát âm cũng như cách viết, quán tưởng chính xác và ghi nhớ các chữ chủng tử của các câu thần chú (mantra)
Đọc và quán tưởng chính xác cũng là yếu tố quan trọng để chúng ta hoàn thiện sự thực hành Pháp tốt hơn.
Vì vậy Đạo tràng Phúc Tuệ Hà Đông có mời Thầy Kado đến từ Bhutan hướng dẫn cho chúng ta học chữ Tạng và Dzongkha
Vậy xin kính mời các quý đạo hữu vân tập về Phúc tuệ để cùng nhau học tập.
Thời gian là 7h30 tối thứ sáu ngày 19/5/2017
( địa chỉ Bác Vinh – Ngõ 7 Yên Phúc Hà Đông ) 090 329 4177
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MAHA TÁT

2 Comments