Niềm vui cuối ngày là quay Giờ Giải Trí tại VTC3

Niềm vui cuối ngày là quay Giờ Giải Trí tại VTC3, niềm vui còn được ” bonus” thêm là sau khi gọi các loại Grab Uber không được thì Mị đã bắt cóc được ngay thanh niên đẹp giai đội cực nhanh làng Nhô – lại còn chưa vợ cho về vì cùng đường. Cảm ơn chàng trai đã tin tưởng Mị mà cho quá giang.
Ahihi

4 Comments