Những nhân sự ở cạnh mình đã dần dần rời bỏ mình ra đi

Những nhân sự ở cạnh mình đã dần dần rời bỏ mình ra đi.
Nhưng mình tin tưởng và khẳng định đây không phải là sự thất bại của mình mà đây là sự thành công của mình, các bạn ấy có nhiều hơn các sự lựa chọn, các lựa chọn tốt hơn cho cuộc sống, công việc, và tư duy lớn hơn. Đây có lẽ là sự thành công về mặt đào tạo của mình, nhưng cũng thừa nhận ít nhiều những quan điểm quản trị sai sót của mình trong quá trình điều hành công ty riêng. Dù rất tiếc nhưng mình đang rất hài lòng với team Japanshop, Team PLMedia, một số bạn đã đi đánh lẻ hoặc lựa chọn con đường riêng, và còn lại team PAMarketing sẽ phải học hỏi rất nhiều nữa.
Chuẩn bị sát nhập team Atlantic!
Đã đến lúc mình phải sản xuất tiếp khóa “Truyền nghề Online Marketing” chuyên nghiệp và chuyên sâu, khóa tiếp theo, khóa số 09, học 04 tháng, vừa học vừa làm, học xong làm thêm nữa và đi làm cho các đơn vị khác là ngon. Nghề của mình là đi truyền nghề mà, dạy làm nghề, dạy làm người, có một nghề và nên một người.
See Translation

6 Comments