Như các bạn cũng biết tính

Như các bạn cũng biết tính, mình không bao giờ muốn mang chuyện cá nhân của mình rêu rao trên FB, nhưng hôm nay vì quá bức xúc nên đành phải lên tiếng.
Sự thật là thế này:
Tình cờ Mình được quen biết với một người bạn, mới đầu tiếp xúc thì cũng rất đàng hoàng và đứng đắn, ra dáng doanh nhân, làm ăn phát đạt.
Nhưng khi bắt đầu thân hơn thì người này hỏi mượn tiền, mình cho mượn 100 triệu, nghĩ bạn bè và số tiền cũng không lớn nên cũng không tính toán gì.
Rồi khoảng 1 tuần sau người này hỏi mượn thêm 300tr và hẹn sau 1 tháng sẽ trả, vì thật sự mến người này nên mình cũng ck ngày sau đó.
Nhưng gần 2 tháng trôi qua người đó không trả, mà còn hỏi mượn thêm 500tr nữa nói là chốt đợt hàng rồi trả luôn một thể, phóng lao phải theo lao nên mình đành làm theo.
Và bây giờ mình không liên lạc được với người này.
Mình nhắc lại mình không phải hạng người hay đem chuyện cá nhân lên facebook cho thiên hạ chê cười. Nhưng vì có một số lý do riêng nên mình muốn gặp bạn ấy nói chuyện một lần chứ thật lòng không muốn làm lớn chuyện.
Đây là link facebook của bạn ấy (http://www.fb.com/profile.php)
Ai có biết thông tin gì của người này thì chỉ dùm mình.
Cảm ơn nhiều!

37 Comments