Nhóm ngừoi này có tư cách gì mà xếp hạng 49 trường đại học hàng đầu Việt Nam

Nhóm ngừoi này có tư cách gì mà xếp hạng 49 trường đại học hàng đầu Việt Nam?
Sự xếp hạng đã xúc phạm không ít cơ sở giáo dục uy tín, trong đó có rất nhiều học viện, nhà trường quân đội tên tuổi mà không có trường nào trong danh sách 50.
Chú Tuân Hoàng và nhà báo giáo dục Hoàng Thanh
nghĩ sao?

19 Comments