Nhân ngày giải phóng

Nhân ngày giải phóng, kể chuyện cho nghe.
Hôm qua đi chơi gặp hai anh chị người Việt bên Hà Lan, qua được 38 năm, đi hồi năm 79, bốn năm sau ngày chính biến.
Anh đi vượt biên, 11 cây vàng để đổi cái tên lên tàu. Lênh đênh hơn hai tuần thì anh bị tàu trong nước bắt về lại Việt Nam.
Thấy anh tư tưởng có vẻ hướng ngoại quá nên mấy anh chính quyền lúc đó cho đi học tập cải tạo, đào mì, đào sắm này nọ cho vui. Hai tháng sau đó, bên Hà Lan có lệnh đón anh qua vì tra thấy hồ sơ của anh hợp pháp để đi, nhờ 11 cây vàng.
38 năm, anh về nhiều lần, hỏi có thù ghét gì Việt Nam không, ảnh kêu thôi, chuyện xưa rồi, có gì mà thù nữa. Giờ ngồi uống bia ở Hà Lan nói chuyện vầy vui hơn thù hằn chứ.
Ờ, vậy đó, chuyện xưa mẹ nó rồi, bớt thù hằn bớt đăng hình cũ xúc xỉa, bớt chửi bới. Vui vẻ mà sống cho nó khỏe.
À, Heineken gốc ở Hà Lan, bia đó bên này uống siêu ngon nha.
Nghỉ lễ vui vẻ, quất nhau nhớ xài bao và đừng quay hình lại tránh hậu họa về sau.
Yêu.

15 Comments