Người làm kỹ thuật và chuyên môn thường hay khuyên người quen của mình hãy tự làm

Người làm kỹ thuật và chuyên môn thường hay khuyên người quen của mình hãy tự làm, tội gì phải đi thuê khi ai đó có nhu cầu tìm sự trợ giúp về kỹ thuật, chuyên môn.
Người làm kinh doanh có tầm họ sẽ khuyên bạn hãy chịu bỏ ra chút tiền đi thuê người làm được việc bạn cần cho nhanh.
Vậy ai đúng ai sai?
1. Khi chưa có vốn, tiền bạc, ngân sách đủ để đi thuê và dự tính cùng với những tính toán khác thì việc gì tự làm được bạn nên tự làm, việc gì cố được bạn hãy nên cố.
Và đích thực khi đó bạn chính là con buôn, bỏ thời gian và công sức của mình ra để kiếm lời.
2. Còn khi đã có đủ ngân sách để đầu tư, có chi phí để thuê mướn mà vẫn có được tiền bạc dự tính cho những việc khác thì tốt hơn cả là bạn nên đi thuê.
Khi đó hãy thể hiện đúng tầm vóc của mình là nhà đầu tư sử dụng các loại đòn bẩy giúp sức, còn mình thì trong vai trò điều hành, quản trị để sinh lời.
3. Khi bạn đã là một nhà đầu tư, là sếp, là lãnh đạo,
Nếu muốn thì chỉ nên đi học chuyên môn để biết, còn nếu ai xui bạn hãy tự nghiên cứu và làm thì chắc chắn họ chưa từng ở vị trí của bạn hoặc họ đã từng nhưng thất bại rồi mang thất bại đó ra khuyên bạn tiếp tục đi trên vết xe đổ của họ.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Mỗi một người một xuất phát điểm và thực trạng khác nhau.
Không thể gặp ai cũng chung một câu chuyện mà mình đang quan tâm nhất mang ra kể hay chung một tư duy hạn chế của mình rồi mang ra tư vấn cho họ được.
Cuộc đời khi chưa có bệ phóng thì phải xây dựng bệ phóng.
Nhưng đã có rồi thì phải phóng chứ không thể dậm chân tại chỗ hoặc tiếp tục cặm cụi cày như con trâu mà không có tư duy lớn, hành động xứng tầm được.
Còn bạn, bạn đang là con buôn hay đã là nhà đầu tư?
Think Different.

38 Comments