NGÀY CỦA MẸ

NGÀY CỦA MẸ
Nhà tôi có một Mẹ già
Đã tám mươi tuổi thật là héo hon
Ngày xưa Mẹ vẫn còn son
Đông Tây Nam Bắc lon ton gánh gồng
Tuổi 42 – Mẹ goá chồng
Đàn con ba đứa từng đồng chắt chiu
Gả con một đứa hẩm hiu
Sui gia vừa có con “thiu” đã về
Nén cơn đau Mẹ chẳng nề
Gả thêm đứa nữa với lời thề sắt son
Thời gian Mẹ cứ sống… mòn
Đứa con trai một vẫn còn tương lai
Thoáng qua đã hết đêm dài
Thêm mươi đứa cháu Mẹ ngoài bảy mươi
Đến nay Mẹ quá tám mươi
Sức còn đâu nữa chỉ tươi nụ cười
Cháu con chúng có biếng lười
Thăm Bà, hỏi Mẹ chỉ… cười… chẳng nhớ đâu?
Mẹ ơi ráng sống thật lâu
Với đàn con cháu, trễ chầu Chúa nha…!!!
(Bồ Câu – 04/12/2015)