Ngành nào cũng có người tốt kẻ xấu

Ngành nào cũng có người tốt kẻ xấu. Nhưng cái ngành mà luôn mục tiêu lấy sức khoẻ, tính mạng của người khác làm lẽ sống của cả đời là Bác sĩ nói riêng hay trong là Y Tế nói chung thì luôn phải chuẩn mực đạo đức, luôn phải là người tốt. Bởi! Một ngày khoác áo Blouse trắng thì cả đời chữa bệnh cứu người.
Chị ấy cũng là BS, chồng chị ấy cũng là BS. Họ cũng có cống hiến ít nhiều. Cho nên, họ không tốt ai tốt!?
Ai không tin chị chứ tôi tin chị, rất tin. Tổ sư cái bệnh dễ tin người của tôi!