MỘT LÚC CÓ VIẾT VỀ HÁT BỘI

MỘT LÚC CÓ VIẾT VỀ HÁT BỘI, MÀ LÀ CỤ ĐÀO TẤN
Làm quan gần 30 năm trong triều Nguyễn tới chức Thượng thư Bộ Công, rồi Bộ Binh, Bộ Hình, song danh nhân văn hóa Đào Tấn được người đời sau nhớ đến nhiều nhất như “hậu tổ” của nghệ thuật tuồng hát bội.
Quyền cao chức trọng và được các vua Tự Đức, Thành Thái đánh giá cao về tài trí nhưng Đào Tấn một mực vẫn là ông quan thanh liêm. Năm 1902 thời Thành Thái, một võ quan người Pháp tên Gosselin, ghi nhận: sau 30 năm làm quan, Đào Tấn vẫn tay trắng thanh bần.
Gosselin viết: “Một đời tận tụy trong nhiều chức vụ quan trọng nhưng Đào Tấn vẫn tay trắng thanh bần. Bấy nhiêu ấy đủ thơm danh hậu thế và làm cho đại nhân vượt lên hẳn nhiều đồng liêu khác ít được gương mẫu như đại nhân”.

11 Comments