Mọi ý kiến quan điểm đến từ cá nhân cũng chỉ đại diện cho cá nhân đó

Mọi ý kiến quan điểm đến từ cá nhân cũng chỉ đại diện cho cá nhân đó, không thể đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng. Dù thế nào, dù có phải đi lùi mà hát thì tôi vẫn sẽ lùi lại để theo đuổi và yêu Bolero như yêu cuộc sống của mình! Xin được mượn câu nói rất hay trích ra từ một bài báo được đăng trên báo Phụ nữ online:
“Sự thụt lùi đến từ lười biếng chứ ko phải đến từ việc đắm chìm trong một dòng âm nhạc nào cả!”
Vâng! Hãy cứ yêu và làm hết mình với những gì bạn đã lựa chọn, còn người khác yêu gì thì đó là việc của họ!

45 Comments