Mình cùng nhau làm điều tử tế

Mình cùng nhau làm điều tử tế!!!
Trong stt lần trước, mình có nhắc đến 2 bạn nữ xinh gái trong Bảo tàng Cố cung Quốc gia, lúc mình cần đổi xu qua công viên!!
Hôm qua trên máy bay về Việt Nam, mình đã trả tiền ly cafe dùm cho anh bạn người nước ngoài, vì bạn ấy chỉ còn tiền xu, mà VJ thì ko thu tiền xu!!!
Bạn ấy quay xuống cám ơn rối rít!!!
Mình chỉ nói “It’s okay!! Well come to Vietnam!”.
Và bạn ấy trả lời “Viet Nam’s so nice, so sweet!”.
Có lẽ, vậy là đủ với mình!!!
Mấy bạn trẻ đi đâu, nhớ mình là người Việt Nam nhé!! Người Việt Nam tử tế nhé!!!

7 Comments