Là chuyện tâm cái thớt

Là chuyện tâm cái thớt.
Mọi người vẫn truyền tai nhau rằng thớt không tâm mới là thớt đẹp. Nhưng mọi người có biết. Cái thớt được làm từ cây gỗ nghiến. Mà cây hình tròn như vậy cây nào chẳng có tâm. Chỉ là người làm khéo léo làm tâm lệch đi. Thì sẽ hạn chế được việc băm chặt quá mạnh gây vỡ thớt. Đấy là nói trên lý thuyết như vậy thôi chứ để băm chặt vỡ được cái thớt thì hầu như chưa có Th nào xảy ra. Còn những cái thớt không tâm. Người làm phải chọn cây gỗ cực to. Rồi sau đó xẻ tròn loại phần tâm ấy đi. Bỏ phí rất nhiều gỗ thừa. Chính vì vậy những cái thớt không tâm có giá rất cao. Ví dụ cùng size 40 cái có tâm lệch đẹp giá 360 còn cái k tâm giá 500k. Khác nhau hoàn toàn về giá nhưng chất lượng thì theo mẹ em nói thớt có tâm lệch dùng bền hơn.
Dưới ảnh số 1 là thớt tâm lệch. Rất đẹp
Ảnh số 2 là thớt không tâm. Vô cùng đẹp

4 Comments