KỸ THUẬT GỠ BỎ NIỀM TIN GIỚI HẠN

KỸ THUẬT GỠ BỎ NIỀM TIN GIỚI HẠN
Để làm được điều này, đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem niềm tin giới hạn là gì?
Niềm tin là một cảm giác mà chắc chắn về ý nghĩa của một thứ gì đó. Hầu hết niềm tin của chúng ta được khái quát hóa từ những trải nghiệm trong quá khứ, dựa vào những diễn dịch những trải nghiệm xấu và trải nghiệm tốt. Và hầu hết không ý thức việc mình chọn là tin vào điều gì. Từ đó, chúng ta thường bị cuốn vào sự diễn dịch sai của bản thân về những sự việc trong quá khứ. Do vậy, niềm tin giới hạn xuất hiện, nó hạn chế chúng ta bộc lộ khả năng của mình trên một mặt của cuộc sống.
Hãy cùng liệt kê những niềm tin giới hạn đang tồn tại trong từng mặt của cuộc sống. Và bây giờ hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:
Niềm tin giới hạn làm bạn không đạt được mục tiêu là gì?
Nó gây cho bạn vấn đề như thế nào?
Bạn không làm được gì khi có niềm tin này? Còn gì nữa?
Bạn làm được gì khi không có niềm tin này? Gì nữa nào?
Điều gì ngăn bạn thay đổi niềm tin này?
Bạn thực sự mong muốn loại bỏ niềm tin này không? Mức độ mong muốn của bạn là bao nhiêu theo thang 100%? (Nếu chưa được 100% hãy lặp lại từ câu hỏi số 3 đến khi có được 100%)
Liệu có cách nào mà bạn vẫn giữ niềm tin giới hạn và đạt được mục tiêu của mình không?
KHI BẠN THỰC SỰ SẴN SÀNG, CHÚNG TA HÃY CÙNG GỠ BỎ NÓ:
Ai nói điều này đúng?
Người đó có từng sai lầm không?
Người đó có phải luôn luôn đúng không?
Tại sao bạn tin vào điều đó?
Bạn vẫn còn tin vào điều đó đến bây giờ?
Điều đó có luôn luôn đúng không?
Bằng chứng hỗ trợ niềm tin này là gì?
Điều gì xảy ra nếu bạn có thể chứng minh điều đó không đúng?
Bạn cần bằng chứng gì để thay đổi niềm tin này?
Bạn từng thấy ai cũng đã từng như bạn mà sau đó đã đạt được mục tiêu của mình chưa? (Nếu có, làm thế nào họ đạt được mục tiêu đó?) (Nếu không, bạn có nghĩ chỉ mình bạn gặp phải tình trạng này? Tất nhiên câu trả lời là không, hỏi tiếp, liệu có phải tất cả những người đó mặc kẹt ở trong tình trạng này suốt đời họ? Và câu trả lời tất nhiên là không. Vậy làm thế nào bạn tìm ra những người đã đạt được mục tiêu của mình và đã vượt qua tình trạng này?)
Có thể bạn muốn nhờ một người bạn của bạn đặt câu hỏi và bạn trả lời.