KÝ SỰ VATICAN

KÝ SỰ VATICAN
Vatican có 3 điểm chính để thăm: Đại giáo đường thánh Peter (thánh Pierre tiếng Pháp, thánh Pietro tiếng Ý), viện bảo tàng Vatican, và vườn Vatican. Khi thăm không được phép mặc quần áo hở vai và hở gối. Nhiều người bị chặn ở cửa vì không biết.
Nhà thờ thánh Peter là nhà thờ lớn nhất thế giới, không đâu đẹp bằng. Đây là mộ của thánh Simon Peter, tông đồ thứ nhất của chúa Jesus, và được xem là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Tương truyền thánh Peter bị hành quyết bởi bạo chúa La Mã Nero ở một địa điểm ngày nay gọi là nhà nguyện Clementine dưới hầm của nhà thờ Vatican. Cao nhất là vòm Đại giáo đường (cupola), phải trả tiền đi thang máy rồi leo lên trên 200 bậc thang hẹp để ra được lên đỉnh nhìn toàn cảnh thành phố Rome. Cupola do kiến trúc sư đại tài Michelangelo vẽ kiều, lấy ý tưởng từ vòm của điện Pantheon, được xây 1500 năm trước.
Trước nhà thờ là quảng trường thánh Peter, cũng có một obelisk rất cao dựng ở giữa.
Nơi cần phải xem là viện bảo tàng Vatican, nổi tiếng nhất là nhà nguyện Sistine (Cappella Sistina) với các bức vẽ của Michealangelo trên trần nhà.
Tôi không có dịp viếng thăm vườn Vatican.
See Translation