Kinh nghiệm giang hồ của mình không phong phú như “người của giang hồ” N

Kinh nghiệm giang hồ của mình không phong phú như “người của giang hồ” N.H.L- một đàn anh làng báo.
Nhưng với hiểu biết của mình, đám này gọi là “giang hồ dơ” (giống ku Hùng Sáu Ván). Những giang hồ mình từng tiếp xúc có khí chất đặc biệt theo kiểu “mã thượng” chứ không “bánh bèo” vầy!
Không cứ xăm mình, cầm mã tấu (hay súng) thì giang hồ đâu! Nên gọi là côn đồ!
Hay gọi là giang… mai? Hí hí.
Xem bài ở comment!

8 Comments