Kinh doanh Thương hiệu

Kinh doanh Thương hiệu, điều kiện đầu tiên cần bàn đến là : TRUNG THỰC
Bởi chỉ 1 lần giả dối, Thương hiệu của bạn sẽ gắn với mác giả dối. Bởi giả dối bạn bán hàng được một lần, không có lần sau. Giả dối bạn che mắt được vài người, chứ bạn không che mắt được bầu trời.
Chúng tôi kinh doanh những thứ tốt, mà chúng tôi dùng. Bởi chúng tôi là người tiêu dùng thông minh.
Ở cõi mạng này, cũng có những thành phần ăn cắp thành quả của người khác để kinh doanh. Cũng có những thành phần chém như Thánh về mấy sản phẩm kém chất lượng.
Uy tín của chúng tôi là hàng hiệu.