Không xem The Voice

Không xem The Voice, ngoài phòng khách bà chị bật, nghe MC hô tên Soobin Hoàng Sơn là lão kia lật đật mở TV lên xem. Hôm nay thấy thông tin cục cưng của lão làm Huấn luyện viên The Voice Kid, thể nào lúc đấy cũng đòi xem cục cưng :v Bữa còn định làm cái case điện thoại in hình Soobin nữa chớ
Chợt nhận ra Hiền Hồ sao giống Miu Lê đến thế

9 Comments