Không định tham gia diễn đàn thu tiền nghe nhạc qua đầu phát tivi

Không định tham gia diễn đàn thu tiền nghe nhạc qua đầu phát tivi, rằng xem tivi hay không cũng phải trả 25k/1 tháng của ông Phó Đức Phương. Nhưng ghét cái bọn hay lo xa, rằng có chim có bướm liệu có khi cũng phải đóng thuế khi Ấy nhau, vì có công cụ có thể mại dâm và ra trẻ con.
Dọa mình.
Cái bọn có hoạt động Kia mới phải đóng chứ, bọn chỉ dùng thải độc tố nặng nhẹ cũng bị đóng phí mại dâm vì có công cụ thì oan ức quá.
Rồi, nữa.
Mình đồ rằng, mình không nghe nhạc VN mà cũng thu phí bản quyền âm nhạc thì cũng dã man. Không lẽ tẩy chay tivi dù 1 tháng ông Phương thu có 25k. Rồi ông Phương thu bản quyền cả biểu diễn sân khấu, băng đĩa và phòng thu thì Nhạc sĩ nào bây giờ cũng đại za trong 1 ngày nhờ ông Phương.
Chỉ oan bọn ko thưởng thức văn hóa quốc dân như mình, hàng tháng đã đóng 240k tiền cáp SCTV và nét chung nhau đã quá tốn kém lại thêm tiền ko nghe nhạc ông Phương ̀cũng mất tiền, thì yêu cầu các nhà đài đừng phát nhạc ông ông Phương và nhạc VN nữa, nếu ko thì nhà đài quy vào tiền Cáp đi.
Mình dỗi, bỏ tivi lên rừng cho ngu não luôn.

6 Comments