Không chỉ một

Không chỉ một, mà cả danh sách có thể …tiến về Sài Gòn!
Ông Tô Lâm là cái tên nghe hết hồn, tuy nhiên phương án (1) này đã bị loại. Bác Trương Hòa Bình (2) từ trước Đại hội XII đã có tin về, ở chức vụ P.TT hiện tại thì càng muốn vô Sài Gòn hơn. Việc bạn Võ Văn Thưởng (3) ra Hà Nội khiến ông Hải khóc, nếu quay trở lại có ai…mừng không ta!? Nguyễn Thiện Nhân (4) về làm bí thư Tp.HCM có vẻ khả thi nhất trong tình hình này. Ờ, mà biết đâu anh# vẫn ngồi lại ^-^
Tui vote cho anh Nhân, bạn thân 😉

75 Comments