Khi mà đạt được mục tiêu thì bạn cần đặt ra mục tiêu mới

Khi mà đạt được mục tiêu thì bạn cần đặt ra mục tiêu mới
Tuy nhiên đạt mục tiêu nhiều cũng dễ trở nên tự mãn lắm
Việc nhỏ làm chưa tốt thì việc lớn có ổn không
Đừng bao giờ lặp lại cùng 1 lỗi tới 2 lần
Luôn tư duy: Bài học rút ra là gì? Làm thế nào để đạt được mục tiêu
Đấy
Tớ đã thay đổi từ tư duy đó đấy
See Translation

2 Comments