KHÁCH BẮT ĐỀN

KHÁCH BẮT ĐỀN, ĐÒI TRẢ LẠI TIỀN
KHỔ QUÁ
Vì bả giảm cân nhanh, phải thay toàn bộ quần áo
☂️Ah thuốc em đã làm hết thành dạng viên rùi, nên chị em nào ngày trước sợ phải pha thuốc lách cách, thì giờ yên tâm mà uống rồi nhá

36 Comments