Hơn một năm rồi không ra sách

Hơn một năm rồi không ra sách… chắc nhiều người cũng quên mẹ nó mình là tác giả rồi…
Mấy nay, có vài anh chị bên các công ty sách thấy đăng cuốn “Ngải” lên, vào hỏi thăm tình hình, xong còn ngỏ ý tốt ký hợp đồng trước, chuyển luôn phân nửa tiền tác quyền để cho mình có động lực viết.
Các anh chị ấy hiểu mình lắm, vì mình tham như chó ấy. Nhưng mình đã cứng rắn không dám nhận.
Không phải mình tốt đẹp gì đâu, chỉ là vì mình sợ tới ngày đó mình không có bản thảo giao ra thì bị đền hợp đồng lòi le thì sao.
Mình sẽ bỏ mặc thế giới và viết sách đây…
Mà hình như phim truyền hình Hàn Quốc mình đang coi tối nay có tập mới…

27 Comments