Hôm qua đi xin việc

Hôm qua đi xin việc, sếp tổng bảo về nhà cắt tóc đi rồi qua phỏng vấn lại! Nhìn thế tóc tai thế kia thì làm ăn được gì!
Mình cặm cụi đi về! Sự thực là thời nay người ta cứ nhìn mặt rồi bắt hình dong, đánh giá con người dựa trên vẻ bề ngoài!
Sáng sớm ra đem câu chuyện kể với mấy đứa học trò, chúng nó bảo:” Thôi thầy cứ thất nghiệp đi để còn có nhiều thời gian rảnh đi chia sẻ cho bọn em”
Mình mới chợt nhớ ra là đã thất nghiệp tròn 3 tháng rồi! . 3 tháng ăn chơi hát lượn, rảnh thì chém gió trên Khởi nghiệp Việt Nam và tranh thủ hoàn tất cuốn sách viết dở! Quyết tâm thất nghiệp đến cuối năm, từ giờ đến cuối năm chỉ ăn chơi hát lượn! Đầu năm 2018 đi xuyên Việt cùng anh em Khởi Nghiệp Việt Nam!
Sau 2018 thì chính thức quy ẩn 😀 chẳng làm gì nữa! Cơm vợ nuôi, quần áo học trò tặng cả đống còn mặc chưa hết! Cứ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thêm vài năm nữa đi! Có xá gì đâu!

45 Comments