Hôm nay mình tổng giải ngân quỹ Vietlott lần trước gọi đầu tư

Hôm nay mình tổng giải ngân quỹ Vietlott lần trước gọi đầu tư, chuyện là sau khi tạch Lốt mất 80% quỹ thì mình lướt sóng các mã khác trên sàn đến nay đã hoà vốn. Và các cổ đông quyết tâm all-in vào một mã chiều nay, gần nghìn điểm, tối ăn tôm hùm hay tép đồng chiều nay sẽ rõ.
Đến nay có thể gọi là short-term startup do mình sáng lập đã thành công so với các quỹ khác “chơi 1 lần rồi thôi”. Vì bữa giờ ngày nào chúng mình cũng chơi tập thể, mỗi ngày 1 nháy, ai cũng vui, cũng khoẻ mà chả phải nghĩ ngợi nhiều.
Đời còn muốn gì nữa? Nghĩ nhiều đau đầu…hê hê

6 Comments