Hôm nay đi bầu Cống hiến 2017 ăn mặc thật là giản dị mà đến nơi cái được cái Đài tóm sống để phỏng vấn

Hôm nay đi bầu Cống hiến 2017 ăn mặc thật là giản dị mà đến nơi cái được cái Đài tóm sống để phỏng vấn, thích thặc.
Nói thật năm nay khó đoán cực kỳ. Thứ nhất, có tới 9 Hạng mục, mỗi hạng mục bình quân 5 Đề cử, thậm chí có Hạng mục như CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM có tới 7 Đề cử. Thứ 2, các Đề cử ở từng Hạng mục đều rất ngang tài ngang sức. Ngó nghiêng tham khảo được 6 phiếu chấm của 6 nhà báo Hà Nội thì mình thấy thật sự là hoang mang bởi 6 phiếu này kết quả rất phân tán, cực kỳ ít Hạng mục chấm trùng nhau, như vậy nghĩa là sẽ không có bất cứ 1 đề cử nào dễ đoán như một vài năm trước.
Khi VTV hỏi mình rằng bạn sẽ chấm theo tiêu chí nào, thì mình trả lời, thứ nhất bám sát TIÊU CHÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH, sau đó mới đến quan điểm cá nhân. Về cá nhân, mình sẽ chọn những Đề cử có chất lượng chuyên môn thực sự và có tầm ảnh hưởng đến thị trường âm nhạc, cũng như những nghệ sỹ hoặc những chương trình bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường âm nhạc hiện nay. Tất cả các đề cử đều xứng đáng, cho nên kết quả cuối cùng phải chờ đêm trao giải mới biết được.
Năm nay, mình đoán sẽ KHÔNG có nhà báo nào đoạt giải Mắt Xanh bởi sự phân tán của các phiếu chấm điểm. Bạn nào bầu trung 6/9 giải thưởng đã là quá xuất sắc rồi. Mình hi vọng chấm đúng 4/9 thôi=))
Hoàng Thu Hằng chúng ta có nên trao giải cho các Bánh khảo xóm mình chấm đúng 6/9 sẽ được giải thưởng gì đó nhỉ=)) Hoang Lan Anh Hoàng Lệ Quyên Hà Nguyễn Hà Sơn Pham Han Anh Le Phuong Hien Loan Thanh Hằng Nguyễn Hằng

3 Comments