Hoan hô o Tiến

Hoan hô o Tiến.
Thứ nhất, o bằng tuổi mình mà không chịu nhăn, vẫn xinh, với lại, nói không phải mê tín chớ từ gần năm nay, hình ảnh của o trên truyền thông căng đét nha, tóc tai, quần áo, vầng trán, nốt ruồi, gương mặt, da dẻ, cách nói…thay đổi điên đảo nha, không có chỗ cho lũ “vô công rồi nghề” thối mồm chê bai nữa nha.
Thứ 2, đồng ý điên đảo với ý kiến của o, thu phí mạnh mẽ vào bia rượu, thuốc lá, tộ xư lũ uống, lũ hút ( có mình nha), phải thu phí để tạo Quỹ vì sức khoẻ cộng đồng.
Hoan hô o.
+Vâng ạ

31 Comments