Hồ Dương Công chúa cảm mến Tống Hoằng nhưng may thay Ông lại không ham vinh hoa phú quý mà bỏ vợ

Hồ Dương Công chúa cảm mến Tống Hoằng nhưng may thay Ông lại không ham vinh hoa phú quý mà bỏ vợ, tôi yêu Tống Hoằng.
Một hôm, vua Quang Võ cho gọi Tống Hoằng và bảo rằng: “Người đời có câu, giàu đổi bạn, sang đổi vợ, người có cho vậy là chuyện thường tình chăng?”. Nghe thấy lời của vua, Tống Hoằng, người có tình nghĩa, có đức độ đã có vợ, lấy nhau từ thuở hàn vi liền trả lời:
“Thần thưa, tào khang chi thê bất khả hạ đường, bần tiện chi giao mạc khả vong” (nghĩa là thần nghĩ rằng, bạn bè từng chơi với mình lúc nghèo nàn thì khi mình giàu sang cũng chẳng nên quên, còn người vợ từng chịu hoạn nạn với mình thì khi phú quý cũng không nên bỏ). Câu trả lời của Tống Hoằng đã khiến cho vua Quang Võ và Hồ Dương công chùa liền bỏ ngay ý định và càng cảm kích hơn
Tào khang theo nghĩa đen là hai thứ chỉ dùng để chăn nuôi, cho động vật ăn, vậy mà con người cùng nhau đi qua giai đoạn đó, ý nói cùng nhau ở quãng thời gian khổ cực nhất. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.