HỌC MẸ

HỌC MẸ
Ngủ đi đừng nghịch con ơi
để mẹ tận sức thảnh thơi kiếm tiền
Nếu thắng mẹ sẽ nghỉ liền
Mẹ nào phải loại bị nghiền đâu con
Hôm qua thua hết triệu tròn
Hôm nay phải gỡ để còn ăn chơi
Cha mày thiếu nợ khắp nơi
Mẹ không cứu vãn chết trôi con à
Giờ mẹ bắt nó ở nhà
Đi theo chỉ tổ phiền hà mẹ thôi
Số nó bạc bẽo như vôi
Năm ngoái bán hết quả đồi vẫn thua
Bán xe bán đất te tua
Để nó chơi nữa lên chùa xin ăn
Con phải nghe mẹ khuyên răn
Học cha mày sẽ đói nhăn con à
Hãy nhìn gương mẹ để mà
Có được cuộc sống mái nhà yên vui
Tiền bạc rủng rỉnh ăn chơi
Không cần đổ giọt mồ hôi vẫn giàu.
LƯƠNG VŨ