Hạnh phúc là sự lựa chọn

Hạnh phúc là sự lựa chọn.
Bạn là người chịu trách nhiệm cho sự hạnh phúc của mình, chứ không phải ai khác.
Tương tự như vậy, đừng cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về sự hạnh phúc của người khác, ngay cả khi đó là người yêu của mình.
Hãy lựa chọn, và tôn trọng sự lựa chọn.