Em đang sẵn rất nhiều cỏ máu

Em đang sẵn rất nhiều cỏ máu. Hàng chặt phơi khổ tự nhiên. Đảm bảo an toàn tuyệt đối đối.
Uống co máu hồi nghiện luôn. Nay uống nc lọc cứ thấy nhạt miệng. Uống vào đản bảo da dẻ hồng hào, láng mịn, ăn ngon ngủ ngon, lên cân vùn vụt.
See Translation

19 Comments