Được tiếp lửa sau buổi thành công sáng nay

Được tiếp lửa sau buổi thành công sáng nay, mình lại ham hố hẹn gặp các bạn một trải nghiệm Ứng dụng Múa và Chuyển động Trị liệu với Người tự kỷ và cần chăm sóc đặc biệt
Thời gian: 2:30-4:30 chiều thứ 4, Ngày 27.1.2016
Tại: Trung tâm Văn hóa Mỹ, Tầng 1, Tháp Rose Garden , 170 Ngọc Khánh, Hà Nội.
Chương trình không thu phí và vì số lượng có hạn, các bạn vui lòng đăng ký với irchanoi@gmail.com. và mang theo chứng mình thư nhân dân nhé
http://vietnam.usembassy.gov/program.html
Trang phục: Quần áo thoái mái để tự do chuyển động
Buổi chia sẻ chuyên môn dành cho nhà giáo, phụ huynh, nhà tâm lý học, bác sỹ, sinh viên và mọi đối tượng quan tâm đến trẻ cần chăm sóc đặc biệt.
…………………………………..
A Dance/Movement Therapy Approach to People with Autism and Special Needs
January 27, 2:30 – 4:30 pm
Bui Tuyet Minh, Fulbright Alumnae, M.S. in Dance/ Movement Therapy
@ American Center, 1st floor, Rose Garden, 170 Ngọc Khánh, Hà Nội.
Children with autism are described as living in their own world,for they often shun social contact. The classification of Autism Spectrum Disorder (ASD) as a sickness, disease, or just a different way of being is still in question. Based on the American Psychiatric Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), poor social communication and restricted patterns of behavior and interests are two main diagnostics of ASD (DSM-5, 2013, p.50).
The workshop integrates the knowledge of the Kestenberg Movement Profile (KMP) and the research of children with autism at Heartsong organization where I have been working as a Dance/ Movement Therapy intern. The workshop provides a brief overview of the research and intervention for children with autism spectrum disorders and how developmental and clinical perspectives of the Kestenberg Movement Profile (KMP) approach can bring benefit the clients.
See Translation

9 Comments