Đúng là cuộc sống

Đúng là cuộc sống. Mỗi người một suy nghĩ một áp đặt. Đôi lúc cứ ngỡ điều đó mang lại cho ta những mong chờ, sự hồi hộp, niềm hp nhỏ nhoi. Nhưng ngược lại nó lại chỉ làm ta thêm mệt mỏi, ở đời có câu người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Chắc có lẽ phải trải qua cái cảm giác lần mãi không ra thì mới biết quý trọng những điều mình đang có….
Cũng đã mở lòng, cũng đã chia sẻ và có lẽ thế là đã đủ 🙂
Thế nên suy nghĩ tích cực lên cô gái. Đôi lúc không thể tự mình quyết định được mà hãy cứ để ông trời quyết định thay. :))
See Translation