Đợt này

1  
Đợt này, nhà Trump loạn như tổ ong. Bác Phúc nhà mình chen chân xin vào gặp được Trump cũng là dũng cảm và may mắn . Nước Mỹ có vẻ quan tâm đến Covfefe và Musk dọa bỏ cố vấn cho Trump về hiệp định Paris hơn chuyện bác Phú nhà ta qua chơi . Dù nhà ta đã mạnh tay làm lễ mua 15 tỷ đô, có vẻ chưa ăn thua với người Mỹ .
Chính ra, nếu bác Phúc mạnh miệng tuyên bố mời anh Musk về cố vấn cho tôi, bên VN chúng tôi ký mấy hiệp định Paris rồi . Có khi VN lại nổi như cồn
See Translation