Đọc bài này xong tự nhiên trong lòng có chút nghi hoặc

Đọc bài này xong tự nhiên trong lòng có chút nghi hoặc???
Đã từ bao kiếp làm người trên thế gian, đã bao giờ chúng ta thắc mắc vì sao có những người vừa sinh ra đời là đã bị Câm, ĐIẾC hoặc Mù Loà chưa????
Những người như dzi được gọi là người KHUYẾT TẬT. Vậy vì sao số mệnh họ lại phải chịu như vậy? Họ có quyết định được số phận của họ trước khi ra đời không? Câu trả lời là KHÔNG.
Con người luôn có kiếp Luân Hồi. Tu được cái miệng là coi như đã tu được nửa đời người. Nếu miệng luôn nói chuyện Thị Phi, ắt rằng kiếp sau khó tránh khỏi làm người KHUYẾT TẬT.
Bài viết khá hay, xúc tích, dễ hiểu, mang lại nhiều ý nghĩa NHÂN VĂN cho con người.