Đêm nay niềm vui khó tả được gặp lại anh sau 24 năm mất liên lạc

Đêm nay niềm vui khó tả được gặp lại anh sau 24 năm mất liên lạc.
Tôi cảm thấy mình may mắn khi lớn lên trong trại tị nạn mang tên ” Palawan”, nơi đây tôi được tình thương từ rất nhiều các anh chị sinh hoạt trong Hướng đạo Ra Khơi. Có lẻ do cái bản tánh hoà đồng và nói nhiều mà hầu như trong trại tị nạn dù bao năm xa cách rất nhiều bạn bè và các anh chị em vẫn còn nhớ đến Bé Mập của ngày nào.
Trong cuộc sống đôi khi chỉ cần có thế những hoài niệm của một thời tuổi thơ, sợi dây huynh đệ cho cuộc sống hiện tại và tương lai.
Không biết các anh chị em trong Hướng Đạo Ra Khơi có ai còn nhớ đến anh Minh đen không?

22 Comments