Đây là cuộc nói chuyện rất công minh giữa tôi và 1 nick tự xưng là Mỹ Hạnh

Đây là cuộc nói chuyện rất công minh giữa tôi và 1 nick tự xưng là Mỹ Hạnh. Tôi chưa kiểm chứng được đó có đúng là cô ấy không nhưng đã kịp lưu lại để chúng ta tham khảo.
Tôi sẽ gửi cuộc nói chuyện này cho bên có thẩm quyền để xác mình tôi đang nói chuyện với ai.
Tôi chả muốn cô đi tù, nhưng nếu có vết đen trong hồ sơ thì xin việc khó lắm.

62 Comments