Cuốn Từ điển của cụ Lân vẫn đang được dùng để làm tư liệu tham khảo tra cứu ở nhiều trường học

Cuốn Từ điển của cụ Lân vẫn đang được dùng để làm tư liệu tham khảo tra cứu ở nhiều trường học, nhiều giáo viên vẫn đang dùng nó để giảng nghĩa lại cho học sinh đó ạ. Hây za hú vía, bác Hoàng Tuấn Công kính mến ơi!
Link của bác Tín Nhiệm đọc quý đến từng chữ luôn ạ. Đừng vì cái “tình bloggers friend list” mà xuê xoa cho nhau hay rủ nhau khen cho chúng nó chết ạ.

29 Comments