Cô thuộc thế hệ của Cha tôi

Cô thuộc thế hệ của Cha tôi…
Tôi chưa được sống trong “thời chiến” như Cha tôi, nhưng, những gì Cha tôi kể… tôi tin không là “bịa đặt”…. đã là một phần trong tuổi thơ của tôi… những câu chuyện đó đã đi vào dòng máu của tôi… những câu chuyện về một thế hệ “huyền thoại”…
Có nhiều “ngài” Nhà văn có, GS có… cũng có cả những ngài sống trong thời thế hệ của Cha tôi… thuộc “hàng nổi tiếng”…. tôi cũng từng đọc các tác phẩm của các ngài ấy… cũng từng “thần tượng” các ngài ấy… thế nhưng, chả hiểu sao, bây giờ, các ngài ấy lại “lai trym” để “bẻ ngược” ngòi bút của các ngài… phải chăng, “lòng tự trọng” của các ngài ấy bây giờ chỉ còn như một cục p….?
Tôi thử hỏi, khi các ngài ấy “lai trym” kể về các câu chuyện các ngài ấy “chứng kiến” bằng hình thức “tôi nghe người này nói… tôi nghe người kia nói…”…. thì liệu chăng, tôi còn niềm tin vào các nhân vật mà các ngài ấy xây dựng trong các tác phẩm của mình?
Lịch sử có những “nút thắt” của nó… Mỗi sự kiện lịch sử có một vai trò của nó…
Phàm làm người “hiện tại”…. có đủ “trí tuệ” để “thấu cảm” lịch sử hay không? mà đi đòi hỏi “sự thật”….
Sự thật duy nhất mà lịch sử của chúng ta để lại… là non sông đã liền một dải… anh em trong nhà không bị cảnh “nhồi da xáo thịt”…. xin đừng “ngoáy” vào những vết sẹo…. để nó thêm một lần chảy máu…
Hãy trân quý, những gì đã tạo ra ngày hôm nay…
See Translation

31 Comments