Có nhiều lý do chính đáng để mặc đồng phục

Có nhiều lý do chính đáng để mặc đồng phục, đồng phục tạo ra một bản sắc, nó khuyến khích một cảm giác hòa đồng và có niềm tự tin trong trường học và trong sự xuất hiện, nó giảm thiểu sự khác biệt và là cách thông minh và giá cả hợp lý nhất để ăn mặc trong thời gian học. Sự hợp tác của cha mẹ là rất cần thiết nếu chúng ta đạt được tiêu chuẩn cao này. Từ tháng 9 năm 2017, sau một năm chuyển tiếp, tất cả học sinh lớp 7 đến lớp 11 sẽ phải đi học và mặc đồng phục mới và không có trường hợp ngoại lệ bạn có thể xem thêm Đồng phục học sinh cấp 3 tại dongphuckhanhlinh. Không học sinh nào đi học, bất kỳ học sinh nào đến trường ăn mặc không thích hợp, ví dụ mặc quần thắt lưng hoặc váy không có quy định trong trường học, sẽ phải thay đổi đồng phục chính xác của trường quy định và cha mẹ sẽ được thông báo. Thể hiện sự bình đẳng của mọi học sinh khi đến trường học, không có một sự ngoại lệ với bất kì ai.