Có khi phải lập quả *Black list* dành tặng cho mấy con giời sang mồm thui cái nhỉ

Có khi phải lập quả *Black list* dành tặng cho mấy con giời sang mồm thui cái nhỉ
Hàng nhà mình k đủ mà bán, đặt xong cứ dặn đi dặn lại giữ cho e nhớ, giữ cho em về em lấy blah blah xong lặn cmn biệt tăm k thấy cái sủi bọt nào làm khách khác hỏi mình cứ báo hết, báo có ng đặt rồi khách thông cảm hộ. Xong cuối cùng là mình cũng cả tin cơ, cứ chờ đợi mà k nhận ra lắm đứa nó sang mồm lắm cơ =)) giờ hàng dính dớp vào đấy đ ai khuân hộ chả lẽ lại phải lôi ra thanh lý lỗ vốn ôi tsb chứ nhận order đã thuộc dạng lấy công làm lãi r mà các con giời còn hành tôi =)) order chả đc bn tiền mà mỗi lần bị bom hàng mệt thực sự =)) muốn gào thét =)))))

10 Comments