CHỌN ĐIỀU ĐƠN GIẢN

CHỌN ĐIỀU ĐƠN GIẢN, BÌNH DỊ ĐỂ SỐNG.
Đến với cuộc đời này để vui, để khám phá bản thân, con người, vạn vật và vũ trụ. Đến với bàn tay trắng và khi về với thiên nhiên với cát bụi cũng bàn tay không… Vậy nên khi giải quyết việc gì, hãy chọn cách nhẹ nhàng, vui vẻ, làm cho mình cảm thấy hạnh phúc và bình an…. Đừng mang vác nhiều thứ mà nặng. Hành trình cuộc đời còn nhiều cam go và thử thách, vậy nhẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Bởi mỗi phút giây sống có ý nghĩa vô cùng, nó trôi đi không bao giờ trở lại. Và ta chỉ được trải nghiệm cuộc sống một lần trong đời. Vậy sao không chọn điều đơn giản nhất, bình dị nhất để sống vui cùng cuộc đời.